کدام بهتر است، آی پی استاتیک یا داینامیک

آی پی استاتیک آدرسی است که هیچ وقت تغییر نمی‌کند و وابسته به زمان متصل شدن به اینترنت و دستگاهی

بیشتر بخوانید